facebook

Pieczątki

Pieczątki:

1 wers .....................................................16,90 zł
2 wersy ................................................... 19,50 zł
3 wersy ................................................... 24,00 zł
4 wersy ................................................... 28,60 zł
5 wersów ................................................. 31,20 zł
6 wersów ................................................. 33,80 zł
7 wersów ................................................. 36,40 zł
8 wersów ................................................. 39,00 zł
za linię ...................................................... 1,95 zł
za ramkę ................................................... 3,90 zł
logo ........................................................ + 20 %
gumka 2 kolorowa ....................................... + 40 %

Usługi dodatkowe:
Skanowanie podpisu ...................................... 6,00 zł
Skanowanie znaku .........................................6,00 zł
Projekt znaku ..........................................od 30,00 zł